• Jaap Staman

    D66 Houten

Laat 2019 maar beginnen!

Laat 2019 maar beginnen!

De feestdagen zijn voorbij. Een mooi moment om alle inwoners van Houten een gelukkig en gezond nieuwjaar toe te wensen. Ik hoop dat u heeft genoten van de kerstdagen en een spetterende jaarwisseling hebt gehad. Nu de oliebollen en champagne op zijn en iedereen wat is bijgekomen, kan wat mij betreft het politieke jaar 2019 beginnen!

2018 was een bijzonder jaar, met gemeenteraadsverkiezingen, coalitieonderhandelingen en de vorming van een nieuw college. Dit heeft enige tijd geduurd, waardoor het beleidsmatig voelde als een rustig jaar, soms te rustig. Dit zal anders zijn in 2019. Er komt een aantal grote onderwerpen op ons af, die bepalend zijn voor de toekomst van Houten.

Zo wordt in 2019 gestart met de Stedenbouwkundige Visie. Gaan we passende woonruimte bijbouwen voor onze senioren? Hoe blijft Houten aantrekkelijk voor jongeren en gezinnen? En hoe ziet dat er dan uit? Stuk voor stuk belangrijke vragen die we zowel in de gemeenteraad als in de samenleving goed moeten bespreken.

Ook duurzaamheid wordt een groot thema in 2019. Houten wil in 2040 energieneutraal zijn en daar zijn we nog lang niet. Hoe we dit willen bereiken wordt geconcretiseerd in een Klimaatplan, dat samen met de Houtense samenleving wordt opgesteld. Gezien de noodzaak van een goed klimaatbeleid, verwacht ik dat het college ook hiermee in 2019 voortvarend zal starten!

Uiteraard komen nog veel meer zaken aan bod in 2019, zoals de benoeming van een nieuwe burgemeester en de invulling van de samenlevingsagenda. Twee voor mij persoonlijk belangrijke onderwerpen zijn jongerenparticipatie en Werk & Inkomen. Hopelijk krijgen jongeren in 2019 een stem in het politieke proces en worden werklozen en mensen met schulden effectief, op maat en duurzaam geholpen.

Kortom: laat 2019 maar beginnen!

Jaap Staman

D66 Houten