• SGP Houten

Laadvermogen

Het laadvermogen van de Houten, wat is dat? De hoeveelheid stroom die wij kunnen opslaan? Of het aantal vrachtauto's dat wij in Houten hebben? Nee, in het gemeentehuis leerde ik laatst dat dit gaat over hoeveel huizen er in Houten bij gebouwd kunnen worden. Stel, je bouwt 1.000 woningen in het centrum, wat doet dat dan met de hoeveelheid verkeer? Kan het riool dat wel aan? Hoeveel voorzieningen heb je dan extra nodig?

De komende tijd zal het laadvermogen worden berekend. Wij hebben ruim 20.000 woningen in Houten. Het College heeft de ambitie om 5.300 woningen te bouwen tot 2040. Dat is nog niet alles, want de huizen moeten betaalbaar zijn, voor ouderen en jongeren, gasvrij en duurzaam en minimaal 30% moet sociale huur zijn. Kan dat allemaal wel samengaan?

In de regio is er vraag naar nieuwe woningen van minimaal 75.000 huizen voor zo'n 150.000 mensen. Dat is een stad drie keer zo groot als Houten. Ook daar zal het laadvermogen berekend worden, omdat de hele regio anders dichtslibt, duurzaamheidsdoelstellingen niet gehaald worden en voorzieningen onder druk komen staan.

Er is zo'n groot tekort aan (betaalbare) woningen, dat er behoefte is aan flink bijbouwen in Houten. Om de kwaliteit van de leefomgeving te waarborgen (bouwen doet je voor zeker 100 jaar!), stelt SGP Houten hier wel een aantal voorwaarden aan:

– Ontwikkel Houten sámen met Houtenaren

– Aantal is niet leidend: kijk nadrukkelijk ook naar impact op milieu, sociale structuur en behoefte aan zorg

– Bouw voort op het ontwerp van Houten: open en groene structuur van Houten en geen
on-Houtense hoogbouw
– Prioriteer ouderen op de woningmarkt. Voordeel: veel grote woningen komen vrij voor gezinnen

– Bouw middenhuur woningen

– Woningbouw en investeringen in voorzieningen en mobiliteit gaan hand in hand

Pascal Ooms
Raadslid SGP Houten