• Ruud Vis

    VVD Houten

Komt tijd komt Raad

Terwijl informateur Ostendorp bezig is om op een constructieve en transparante wijze te komen tot een nieuwe coalitie, staan de nieuw geïnstalleerde VVD raads- en commissieleden te trappelen om te beginnen. Ook ik want ik geloof niet zo in de uitleg van het spreekwoord dat op den duur problemen zich min of meer vanzelf oplossen.

Veel beter is het om permanent en actief de huidige uitdagingen op het gebied van onder meer duurzaamheid en wonen op te pakken. Deze thema's zullen altijd onderdeel uitmaken van de politieke agenda. Om succesvolle stappen te kunnen zetten op deze thema's, is het belangrijk om de aansluiting te blijven vinden met de inwoners van Houten.

De VVD Houten is van mening dat participatie niet mag omslaan in frustratie. Niet bij betrokken inwoners, maar ook niet in het lokale bestuur. Als je wordt uitgenodigd om mee te praten, dan wil je ook dat er naar je geluisterd wordt. In een aantal gevallen zal de uiteindelijke besluitvorming door de raad, voor sommige teleurstellend zijn. Dat kan ook haast niet anders met een raad die bestaat uit negen verschillende politieke partijen met elk hun eigen achterban, doelen en idealen.

Om onze gemeentelijke doelstellingen en opgaven te realiseren hebben we doelgerichte, efficiënte en constructieve participatietrajecten nodig.

Over ten minste één onderwerp zijn alle andere politieke partijen het roerend eens met de Houtense VVD. Wij doen alles in het belang van de gemeente Houten. Dat gaan we dan ook weer voor de komende vier jaar met veel inzet en energie doen.

Houten kan ook deze raadsperiode weer bouwen op een enthousiaste, welwillende en betrokken VVD in de gelederen met onze waarden als vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid. Wij voelen ons én zijn graag thuis in Houten.

Ruud Vis

VVD Houten