• SGP Houten

Jonge pensionado's!

'Het zou toch geweldig zijn als mensen aan het eind van hun werkzame leven met open armen ontvangen worden door de Houtense samenleving en gevraagd worden een bijdrage te leven aan de maatschappij?' Die oproep deed een groep enthousiaste jonge pensionado's op de motiemarkt, waar initiatieven uit de samenleving overgenomen konden worden door politieke partijen.

Die oproep raakte mij, want natuurlijk hebben de jonge pensionado's gelijk: dit is erg onderbelicht. We moeten hier als politiek en samenleving veel meer oog voor hebben. Als je je leven lang hebt gewerkt heb je veel ervaring, kennis en expertise opgedaan, die van grote toegevoegde waarde is in onze samenleving. Dat moeten we aanmoedigen en waarderen.

U denkt: jonge pensionado's? Pensionado's zijn toch oud en uit beeld? Niet dus! Maar liefst 1 op 5 van de Houtenaren is 60 jaar of ouder, en nadert of heeft dus de pensioenleeftijd. En dan ben je niet uitgerangeerd, maar dan doe je nog helemaal mee.

Ik sta voor politiek die uitgaat van omzien naar elkaar. Een naaste zijn. Daarom vind ik het initiatief van Wanda, Nelleke, Nies, Toos, Joke, Anne en al die andere krachtige jonge ouderen zo mooi. De groep wil een wijkgericht netwerk opzetten dat uitgaat van ontmoeting, uitwisseling, kennisdeling en oog hebben voor de ander. Zo gaan we ook eenzaamheid en isolatie tegen.

Samen met jonge pensionado's en raadsleden van CDA en GroenLinks heb ik dit plan uitgewerkt tot een motie in de gemeenteraad. De verantwoordelijkheid voor het idee moet vooral in de samenleving blijven liggen, maar dankzij de motie en steun van bijna de hele gemeenteraad omarmt het college het initiatief nu en komt er bescheiden structurele ambtelijke ondersteuning. Dit najaar komt er een startbijeenkomst. Iedereen die geïnteresseerd is of z'n steentje bij wil dragen is van harte welkom.

Er zijn al veel mooie projecten, maar heeft u ook een idee hoe Houten nog mooier kan? Laten we het samen uitwerken!

Wouter van den Berg,

Fractievoorzitter SGP-Houten