• Vincent van Polanen Petel

    HENK KOETSIER

Jeugdhulp moet anders

Afgelopen jaren kwam jeugdzorg niet altijd goed in het nieuws. Nu volg ik al enige jaren de ontwikkelingen binnen de jeugdzorg en ook vóór de overheveling van de taken van jeugdzorg naar gemeenten was de berichtgeving niet altijd even gunstig. Maar ná het overhevelen en het verzwaren van die taak naar de gemeente komen er veel meer zorgelijke en verontrustende berichten over jeugdzorg, of jeugdhulp zoals het vanaf 2015 heet, in de media. En niet zonder reden. In heel Nederland kampt de jeugdzorg met hetzelfde probleem: er is veel te veel bezuinigd, de vraag naar hulp is alleen maar toegenomen en er komt geen cent bij van het Rijk. Daardoor boekt elke gemeente een zeer groot financieel tekort op de jeugdhulp. In Houten zijn momenteel alle ballen gericht op maatregelen om dat tekort terug te dringen. Dat betekent concreet minder hulp (minder naar een instelling, minder begeleiding, minder stapeling van hulp) en lagere tarieven voor zorgaanbieders.

Deze reactie lijkt begrijpelijk, maar is kortzichtig. Door alleen op de financiële kant te sturen dreigt de inhoud van de hulp achter de horizon te verdwijnen, terwijl daar ook winst te halen is. Tevreden ouders en cliënten maken de jeugdhulp ook goedkoper. Met dat in het achterhoofd organiseerde de PvdA samen met D66, SGP en Houten Anders! in mei jl. een politiek café. Op basis van de uitkomsten daaruit heb ik twee weken geleden, mede namens deze partijen, het politiek manifest "Goede jeugdhulp maak je samen" aangeboden aan de wethouder en het Sociaal Team (nu ook namens ITH). Goede jeugdhulp maak je met ouders en kinderen, met andere jeugdhulpaanbieders, met andere bestuurders samen. Er is veel te winnen: ouders en kinderen willen gehoord worden, er moet snel worden gereageerd. De doorlooptijden moeten sneller. De jeugdhulp moet geïntegreerd zijn met maatregelen op onderwijs, werk en inkomen en huisvesting.

Deze uitgangspunten staan in het manifest en de PvdA gaat samen met de andere partijen de vinger aan de pols houden dat het onderdeel wordt van het nieuwe programma sociale koers.

Vincent van Polanen Petel, PVDA