• Pascal Ooms

    SGP Houten

Jeugdhulp alarm

Deze keer geen vrolijke raadspraat. Ik ben boos over bezuinigingen op de jeugdhulp. Dat zit zo. Gemeenten voeren jeugdhulp uit voor het Rijk. Dat doen wij, omdat de gemeentelijke overheid dichtbij mensen is georganiseerd en zo het beste maatwerk kan leveren. Maar sinds 2015 verwacht het Rijk dat wij dit doen voor 15% minder geld. Terwijl de afgelopen jaren de vraag naar jeugdhulp 12% steeg. Wij wringen ons in Houten in allerlei bochten om de hulp binnen budget te houden. Het tekort in Houten is inmiddels meer dan 1 miljoen. Als het Rijk niet (voldoende) over de brug komt, dan gaat het tekort ook in Houten nog verder oplopen. Wij kunnen als gemeente de jeugdhulp ook niet even eenvoudig veranderen. Dan moet je eerst investeren.

SGP Houten vindt dat het Rijk haar verantwoordelijkheid moet nemen. De Vereniging van Nederlandse gemeente heeft ook aan de bel getrokken. Landelijk is zeker 500 miljoen euro nodig om de ergste nood te ledigen. Bronnen uit Den Haag geven aan dat het Rijk 300 miljoen euro wil vrijmaken voor jeughulp. Dat is een gat van 200 miljoen! Dit tekort kan niet zomaar door gemeenten worden opgevangen. Een gemeentelijke begroting moet namelijk wettelijk gezien sluitend zijn. Blijft het Rijk de hand op knip houden, dan zal het college van de gemeente Houten met voorstellen moeten komen: of door de jeugdhulp versoberen, of door moeilijke keuzes te maken, zoals bezuinigen op het theater of andere subsidies en kosten, of door de belastingen te verhogen.

Natuurlijk zullen wij kijken of er op kosten kan worden bespaard. Maar SGP Houten wil niet bezuinigen op noodzakelijke zorg voor jongeren en hun ouders. En vindt daarom dat het Rijk haar verplichtingen moet nakomen. Ben u het met mij eens? Maakt u zich ook zorgen? Laat het mij weten via pooms@sgp-houten.nl.

Pascal Ooms, raadslid SGP Houten