• Jana Smith, fractievoorzitter ChristenUnie Houten

    CU Houten

Houtense (w)aarde

Bij de ChristenUnie laten we ons graag inspireren door spirituele teksten. Onlangs deze van Ambrosius, bisschop van Milaan (4e eeuw):

"De aarde is geschapen voor allen en behoort dus aan iedereen toe. De natuur kent geen rijken. Wanneer je iets aan een arme geeft, dan komt dat niet van jou, maar geef je hem iets terug dat van hem is."

In deze oude tekst komen twee zaken naar voren, die we als ChristenUnie ook regelmatig benadrukken, nl. de waarde van de aarde en de aandacht voor kwetsbare mensen.

Houten is een mooie plaats om te wonen: vriendelijk, veilig, groen. Dit stukje aarde lijkt hier aardig te worden gewaardeerd. Houten is een duurzame gemeente. Door vele Houtenaren wordt aangegeven dat dit een prettige leefomgeving is. Laten we dit zo houden en waar kan verbeteren! Zo benadrukken we als ChristenUnie het belang van Bomenbeleid, zo pleiten we voor bescherming van onze biodiversiteit in ons buitengebeid, zo omarmen we natuurlijke energiebronnen: zon én wind. 

Waarderen van de aarde betekent niet alleen zorgvuldig omgaan met de natuur, maar juist ook zorgvuldig omgaan met onze medemens, onze mede-Houtenaar. Er is plaats voor iedereen op dit kleine stukje aarde. Eerder werd in de Raadspraat al genoemd dat het voor de politiek belangrijk is te zoeken naar het algemeen belang. Dit betekent voor ons in één adem: opkomen voor kwetsbaren die om wat voor reden dan ook niet de moed, kracht of het geld hebben om mee te kunnen komen in onze Houtense samenleving. Zo zoeken we graag met u samen naar een goede invulling van nieuw Armoedebeleid, van een betere (jeugd)zorg en zo omarmen we een participatie van vluchtelingen vanaf dag één.

Samen houden we Houten in haar waarde!

jana.smith@houten.christenunie.nl