• John de Pagter

Houten groen en sociaal

De verkiezingen komen er aan. Op 21 maart mag u stemmen en bepalen welke partijen Houten mogen gaan besturen. GroenLinks wil graag meebesturen om Houten groener en socialer te maken. In onze gesprekken met Houtenaren horen we dit ook terug: let op de zorg en behoudt de groene omgeving.

Ondanks dat we als land nog nooit zo welvarend zijn geweest, zijn er twee grote problemen die GroenLinks wil aanpakken: ongelijkheid en klimaatverandering. Dit speelt ook in Houten, ook hier leven honderden gezinnen in armoede en moeten we grotere stappen zetten op het gebied van duurzaamheid. GroenLinks vindt dat de tijd van treuzelen voorbij is, we moeten nu actie ondernemen.

GroenLinks staat voor een sociaal en rechtvaardig Houten. Dat betekent dat we meer sociale woningen moeten bouwen. We willen een armoede-vrije gemeente zijn. We kunnen meer doen aan schuldpreventie en de gemeente moet soepeler omgaan met bijstandsgerechtigden die (vrijwilligers)werk doen. We moeten meer samenwerken met organisaties zoals de Voedselbank, inclusief financiële steun. Als het gaat om zorg, moet de gemeente niet de goedkoopste aanbieder kiezen, maar prioriteit geven aan kwaliteit.

Duurzaamheid is een manier van leven waarbij we de toekomst van onze kinderen zo min mogelijk belasten. GroenLinks wil daarom meer energiebesparing en groene energie, dus we moeten meer nul-op-de-meterwoningen bouwen en zonnevelden aanleggen. Ook kan het OV nog beter en moet er een dekkend netwerk van laadpalen voor elektrische auto's komen. We willen meer en diverser groen. GroenLinks is voor ontwikkeling van het Eiland van Schalkwijk die de rust en natuurwaarden in het buitengebied in stand houdt en rekening houdt met de wensen van omwonenden.

Binnenkort staat u in het stemhokje. Om u te helpen komt er een lokale stemwijzer, en u kunt uiteraard ook het GroenLinks programma raadplegen via onze website en facebook. Wij luisteren graag naar uw inbreng, binnenkort gaan we weer de wijken in en hopen ook uw verhaal te horen.

Heeft u vragen of ideeën, ik hoor het graag! Mail mij op hdegroot@groenlinks.nl

Hilde de Groot,

fractievoorzitte GroenLinks Houten