Het is weer zover...

Deze titel kun je elke vier jaar weer uit de kast trekken. Het gaat om de belangstelling die landelijke partijen en politici ineens aan de dag leggen voor plaatselijke problemen als de gemeenteraadsverkiezingen er weer aankomen.

Breed lachende lokale politici als de grote coryfeeën uit de Haagse politiek zich melden voor een kort bezoekje om toch maar te laten zien dat juist jouw gemeente aandacht van ze krijgt. En om te laten zien dat er contact met Den Haag is. Onzinnig en heeft niets met de werkelijkheid te maken. Afgelopen weekend zag je de eerste tekenen in Rotterdam al weer naar boven komen drijven.

Maar realiseer u het gaat er om hoe partijen zich plaatselijk manifesteren en niet om de Haagse dogma's. Het zijn tenslotte ook die landelijke partijen die bijvoorbeeld de gemeentes en vooral de inwoners opgescheept hebben met een ondoordachte, ongecontroleerde en onoverzichtelijke transitie van het sociale domein. Een periode van vallen en opstaan is veelal het gevolg geweest op dit beleidsterrein. De gevolgen beginnen langzamerhand duidelijk te worden, maar de werkelijke schade zullen we pas over een paar jaar kunnen merken. En dat allemaal veroorzaakt door partijen en politici die straks weer hun gezicht en komen laten zien om de goede wil te tonen.

Ik begrijp heel goed dat we niet allemaal hetzelfde gedachtengoed hebben en dat er genoeg mensen zijn die op een landelijke partij stemmen, maar mijn pleidooi is er vooral op gericht dat u naar de lokale inspanningen kijkt en niet naar de landelijke. Wees kritisch naar de partijen die hun landelijke coryfeeën nodig hebben.

Michel Hofstee

Fractievoorzitter Houten Anders!