• HENK KOETSIER

Hamerstuk!

Dinsdagavond 15 mei had ik als nieuw raadslid mijn eerste raadsvergadering.

De raadsvergadering duurde maar tien minuten. Er was één raadsvoorstel om over te stemmen: Reparatie van het dak van Schoneveld. Het voorstel was door onze wethouder, Jocko Rensen, goed onderbouwd. Geen enkele fractie hoefde er meer over te discussiëren en het werd meteen in stemming gebracht.

Bent u ook een van die vele bezoekers van Cultuurhuis Schoneveld?

Ik kom er zelf graag. Het is er een komen en gaan. Van jong en oud. Ik ben vaak onder de indruk van de levendige sfeer in het gebouw door de verschillende gebruikers die hier hun ding doen. Schoneveld is de thuisbasis voor Omroep Houten. Er is een jongerenbibliotheek, een jeugdhonk, een kinderdagverblijf, een muziekschool en ook is er dagbesteding voor verstandelijk gehandicapten. Dat ene, gezamenlijke dak maakt veel samenwerking en kruisbestuiving mogelijk.

Houten heeft dergelijke wijkgebouwen nodig. Door zulke ontmoetingsplaatsen voel je je thuis in je wijk. Gezamenlijke huisvesting van voorzieningen zoals bij Schoneveld brengt samenwerking en synergie tot stand tussen de verschillende gebruikers, bezoekers. Zo ontstaan er functies die je niet op de tekentafel kunt plannen, maar die door de samenleving tot stand worden gebracht.

Ik was blij, dat ik mijn eerste stem aan vóór behoud van Schoneveld kon geven. Nog mooier was het, dat de gebruikers van Schoneveld vanaf de publieke tribune konden zien, dat alle raadsleden deze keuze unaniem deelden.

Eer naar werk!

Veel plezier in Schoneveld!

Will Mossink

Raadslid Partij van de Arbeid