Genoeg!

Het college van Houten gaat bezuinigen op de jeugdhulp. Dat is één van de taken waar de gemeente sinds 2015 verantwoordelijk voor is geworden. De tekorten op de zorg zijn deels veroorzaakt door een korting van het rijk op het budget van soms wel 40%. Maar het komt ook door onvoorziene groei van de vraag naar jeugdhulp en zorgbehoeften van bijvoorbeeld ouderen die steeds langer zelfstandig wonen. Het is daarom niet te verkopen dat het Rijk € 11 miljard overhoudt. € 11 miljard! Met pijn en moeite is er € 400 miljoen voor de jeugdzorg uitgepeuterd dat over alle gemeenten verdeeld is. Maar dat is bij lange na niet genoeg.

Tegen beter weten in komt het college nu met 'harde beloften' dat de uitgaven op het sociaal domein kunnen worden beheerst. Een loze belofte, want hulp moet worden gegeven als die nodig is, nog meer marktwerking zal geen enkel soelaas bieden en goedkoper inkopen is vooral wensdenken.

We snappen dat je als gemeente niet veel mogelijkheden hebt om de stijgende kosten op te vangen. De lasten voor de inwoners wil en mag je niet ongebreideld verhogen. Maar om helemaal niet te willen kijken naar de mogelijke financiële ruimte is in onze ogen dan weer het andere uiterste.

En het is zeker geen oplossing om te gaan snijden in onze voorzieningen. Daar zijn in de financiële crisis al harde klappen gevallen en de rek is eruit. Maar helaas dat is nu net wat dit college wél gaat doen: theater, bibliotheek en welzijnswerk worden de komende jaren ook nog eens afgeknepen.

Wat wij voorzien met al dat gezoek op de vierkante centimeter is dat er ondertussen veel kapot gemaakt wordt in het sociaal domein wat de afgelopen jaren is opgebouwd, dat de motivatie van maatschappelijke partners tot nul wordt gereduceerd en solidariteit uitgehold wordt.

Nee, het enige mogelijke antwoord zou moeten zijn: genoeg is genoeg. Er is genoeg bezuinigd, verder bezuinigen kunnen we niet, willen we niet en doen we niet meer. Dat zou de boodschap van de gemeente Houten moeten zijn aan Den Haag. Wie heeft er nog een tractor?!

Anneke Dubbink, fractievoorzitter PvdA Houten