• Marian Aanen, CDA Houten

    Wietske Otter

Geen praat van een raadslid deze keer

Vanaf 1980 woon ik in Houten(-Noord). Daar woon ik mooi en prettig. Dat gun ik anderen ook. Na vier jaar commissielid geweest te zijn wil ik mijn steentje gaan bijdragen via de raad. Vanuit het CDA omdat het dé lokale partij is en met de vier kernwaarden van het CDA als uitgangspunt: het draait niet alleen om jouzelf en om het hier en nu, het moet niet alleen van de overheid komen, maar juist en vooral vanuit de samenleving, we respecteren de rechtsstaat.

Wat kunt u van mij verwachten? Ik ben van verbinding en dialoog. Niet van het elkaar in de haren vliegen of vliegen afvangen.

De leefbaarheid van Houten staat voor mij voorop. "De samenleving maak je samen". Door oog voor elkaar te hebben en voor elkaar iets te doen. Verbanden zoals verenigingen en kerken koestert het CDA. De gemeente moet helpen en zorgen voor ondersteuning als dat nodig is en als inwoners niet mee kunnen komen. Die verantwoordelijkheid mag de gemeente niet afschuiven.

Voor inwoners is belangrijk wat er dichtbij huis gebeurt. Als het daar goed is, voel je je thuis. Daarom focust het verkiezingsprogramma van het CDA zich voor een groot deel op de wijken. Dáár moeten ontmoetingspunten zijn. Die zijn er al vaak vanzelf zoals scholen. Het betekent bestaande voorzieningen beter benutten , niet zomaar afbreken en zoeken naar nieuwe mogelijkheden.

Maar er zijn meer uitdagingen. Zo wil het CDA tot 2025 700 woningen bovenop de afgesproken 1800 realiseren. Verder geluidschermen langs de A27 met zonnepanelen, omdat alle inzet nodig is om onze energiedoelstellingen te halen. Genoeg te doen dus. Zie ook ons verkiezingsprogramma (www.cdahouten.nl) . Hebt u vragen of ideeën, mail dan naar: marianaanen@cdahouten.nl

Marian Aanen

Kandidaat raadslid CDA, nummer 2