• Wouter van den Berg

    SGP Houten

Geen anonieme grootschaligheid

Houten is geliefd. Met ons willen er nog veel meer mensen wonen in Houten. Dat is heel begrijpelijk, want we wonen in een prachtige gemeente, die zorgvuldig is opgebouwd volgens de Houtense kwaliteit: open, groen en ruimtelijk. Veel mensen zijn juist om die reden in Houten komen wonen.

Na twee forse groeitaken (Houten-Noord en Houten-Zuid), waarbij vooral gebouwd is voor woningzoekers uit de provincie en de rest van Nederland, is het nu tijd om prioriteit te geven aan bouwen voor Houtenaren. Mét behoud van de Houtense kwaliteit. Dus niet alle open plekjes volproppen met zoveel mogelijk woningen. Ook niet zo hoog en kolossaal mogelijk bouwen. Heel veel Houtenaren zitten daar nadrukkelijk niet op de wachten, dat moeten we serieus nemen.

Bovendien moet we wel de goede woningen voor de goede doelgroepen bouwen: Houtense jongeren en ouderen. Maar waar hebben zij behoefte aan? Want het duurt nog wel even voordat de woningen waar we het over hebben er daadwerkelijk staan.

De starters van vandaag willen over tien jaar met hun gezin het liefst een eengezinswoning. De ouderen die wij spreken willen een makkelijk toegankelijke woning maar wel met voldoende ruimte om familie te ontvangen en vrij te kunnen bewegen. Een appartement voor een starter is een andere woning dan een ouderenappartement. Echt vooruit denken dus.

5000 (!) woningen erbij is een grootschalige toevoeging met impact op Houten op de uitstraling en samenstelling van Houten. De leefbaarheid van Houten vergroten we niet met eenzijdige verstening en verdichting. Veel belangrijker: bouw passend bij de Houtense kwaliteit, toekomstgericht, voor Houtenaren. Geen anonieme grootschaligheid, maar juist woningbouw die de leefbaarheid en kwaliteit van leven in Houten versterken: open, groen en ruimtelijk.

Wouter van den Berg
Fractievoorzitter SGP-Houten