• GroenLinks

Geef uw mening!

In Houten hebben we de afgelopen jaren kennis gemaakt met de nieuwe bestuursstijl, waarin de gemeente inwoners meer betrekt bij besluitvorming. Dat ging soms goed, soms niet. En dat is ook niet zo gek, want een andere werkwijze is voor iedereen wennen. Maar het is wél een richting die we met elkaar in moeten slaan. Wij zijn als raadsleden uw gekozen volksvertegenwoordigers en we zetten ons elke dag voor u in. Democratie anno 2018 vraagt echter om meer en betere samenwerking met inwoners. De Raad besluit, maar u kunt agenderen, meedenken, en meedoen: bij het totstandkomen van een besluit en bij de uitvoering ervan. Ook zien we Houtenaren zélf vele uitdagingen oppakken, bijvoorbeeld als het gaat om duurzame energie, kinderactiviteiten of de bestrijding van eenzaamheid. De gemeente krijgt een andere rol: de gemeente wordt meer één van de vele spelers in de samenleving.

De gemeente heeft een unieke rol, zij is er om op te komen voor het algemeen belang. Om de stem te vertegenwoordigen van inwoners die dat zelf niet of moeilijk kunnen. Om ook op te komen voor de natuur in Houten, waar we met elkaar zo van genieten. En om ervoor te zorgen dat - liefst ook samen met u - het beleid goed wordt uitgevoerd.

GroenLinks wil de inbreng van Houtenaren meer ruimte geven door de komende jaren te experimenteren met allerlei ideëen voor inwonersinvloed. Op www.democraticchallenge.nl kunt u lezen wat andere gemeentes hebben gedaan. Er zitten ontzettend veel leuke initiatieven tussen! Ook in Houten hebben we al stappen gezet, zoals bijvoorbeeld met de inwonerstoppen.

Welke ideëen voor inwonersparticipatie heeft u of spreken u aan? Laat het mij weten op hdegroot@groenlinks.nl. Samen kunnen we de komende jaren meer vorm en inhoud geven aan inwonersparticipatie!

Hilde de Groot, GroenLinks