• René Speksnijder, raadslid ChristenUnie Houten

    ChristenUnie

En nu aan de slag!

In de afgelopen weken is er hard gewerkt aan het coalitieakkoord. Hoe breng je de verschillende visies van CDA, GroenLinks, VVD en ChristenUnie bij elkaar tot gezamenlijk geformuleerde ambities voor ons mooie Houten? Een boeiend proces, waarin openheid naar elkaar en vertrouwen in elkaar centraal stonden.

De ChristenUnie is blij met het bereikte resultaat. We gaan aan de slag met het duurzamer en groener maken van Houten. We maken werk van een socialer Houten, waarin iedereen meetelt en gezien wordt, wie je ook bent. We willen meer doen aan preventie om problemen te voorkomen of eerder aan te kunnen pakken. Dat waren voor ons ook belangrijke speerpunten uit ons verkiezingsprogramma.

We zijn ook dankbaar en trots. Dankbaar omdat we als kleine partij de kans hebben gekregen om volwaardig mee te doen en ons aandeel te leveren in het coalitieakkoord en het nieuwe college. Maar ook trots dat we hier ook daadwerkelijk toe in staat zijn. Met een veelbelovend kandidaat wethouder, een zeer geschikte opvolger in de raad en veelzijdige talenten in de fractie gaan we vol enthousiasme aan de slag in de komende periode. Voor en met Houten.

Want het coalitieakkoord is niet zozeer het einde van een proces, maar het begin. Het is een akkoord op hooflijnen waarin ambities en doelen voor de komende vier jaar staan. Maar nu komt het aan op de vraag 'hoe gaan we dat realiseren?

Door ons voortdurend te laten inspireren door de informatie en ideeën uit de samenleving willen we de zogenaamde samenlevingsagenda steeds verder gestalte geven. We spreken af hoe we met de samenleving beleid maken en uitvoeren en wie wat gaat doen.

Wij hebben er zin in en we zijn er klaar voor om aan de slag te gaan, voor en met onze inwoners!

René Speksnijder
Raadslid ChristenUnie Houten