• MARJOLEIN THIJSE

Een baan voor iedereen!

Op 1 mei, dag van de arbeid, kun je van de Partij van de Arbeid, natuurlijk geen andere Raadspraat verwachten dan over werk! Want werk betekent een nuttige bijdrage leveren, erkenning krijgen en een volwaardig inkomen verdienen. De PvdA wil dat iedereen kan meedoen in onze maatschappij. Maar dat gaat niet bij iedereen vanzelf. Sommige mensen hebben een steuntje in de rug nodig.

In 2015 is de Participatiewet ingevoerd. Het doel van die wet is om meer mensen met een arbeidsbeperking aan een baan te helpen bij een 'gewone' werkgever. In Nederland zijn er minstens 1,7 miljoen mensen met een arbeidsbeperking. Daarom is afgesproken dat er extra 125.000 banen voor mensen met een arbeidsbeperking zouden komen. Daarnaast werden 30.000 beschutte werkplekken in het vooruitzicht gesteld in plaats van werkplekken in sociale werkplaatsen. De sociale werkplaatsen worden nu afgebouwd, maar zijn er nog maar een schamele 1812 beschutte werkplekken gerealiseerd. In Houten staat de teller helaas ook nog steeds op nul als het gaat om beschutte werkplekken. En ondertussen staan er in Nederland 11.000 mensen op de wachtlijst die voorheen naar de sociale werkplaats zouden zijn gegaan. In de praktijk vallen mensen dus tussen wal en schip. En deze groep mensen gaat niet -al dan niet in gele hesjes- de straat op om deze miskleun aan de kaak te stellen.

Ook in de gemeente Houten willen we iedereen een kans op goed werk en een rechtvaardig inkomen bieden. Al jaren hamert de PvdA Houten op een fatsoenlijke invulling van de Participatiewet. Lokaal maatwerk, dicht bij de mensen om wie gaat. Houten moet dus ook flink aan de bak. De PvdA heeft dit college uitgedaagd om alle zeilen bij te zetten en werk te maken van basisbanen. Een idee dat dit college in haar programma heeft opgenomen. Een basisbaan is een alternatief voor een bijstandsuitkering waarbij de gemeente, samen met bedrijven extra, ondersteunende banen creëert in de zorg, beheer of onderwijs. Na de oproep van de PvdA is het lang stil gebleven. De belofte was om vóór 1 mei te horen hoe de basisbaan in Houten ingevoerd gaat worden. Die belofte is niet waargemaakt. U mag van de PvdA verwachten dat we de druk blijven opvoeren. En als het nodig is, gaan we ook de straat op, met rode hesjes zoals u dat van ons gewend bent.

Anneke Dubbink
fractievoorzitter PvdA Houten