• Griette Vonck

    ChristenUnie Houten

Eén kopje koffie!

Het is even geleden maar de meeste lezers van het Groentje zullen zich het aanstekelijke deuntje van VOF de Kunst nog wel herinneren; één kopje koffie!

Zelf heb ik de afgelopen maanden heel wat kopjes koffie gedronken als kersvers ChristenUnie raadslid. Ik wil namelijk weten wat er speelt, wat mensen en organisaties bezighoudt, en waar de knelpunten ervaren worden in onze Houtense maatschappij.

Die kopjes koffie leidden de afgelopen weken tot het opstellen van een motie die vorige week dinsdag door de raad is ondersteund. In het gesprek met o.a de Voedselbank en het Wereldhuis viel me op dat zij zich zorgen maken over hun accommodaties en faciliteiten. Veel maatschappelijke initiatieven zijn gehuisvest in tijdelijke huisvesting. Door hun groei en impact zijn verschillende gevestigde maatschappelijke organisaties inmiddels niet meer weg te denken in Houten, maar de tijdelijkheid van huisvesting brengt onzekerheid met zich mee.

Daarom ben ik blij dat onze motie is aangenomen. Dat betekent dat de gemeente in gesprek gaat met maatschappelijke organisaties en –initiatieven, en ondernemers om het belang van fysieke huisvesting voor deze maatschappelijke initiatieven onder de aandacht te brengen. Zo kan de gemeente optreden als netwerker en verbinder, of zoals VOF de Kunst zou zeggen; als de koffie-juf.

Een kopje koffie kan veel in gang zetten. Daarom geniet ik van het raadslid zijn in Houten en kom ik graag eens een kopje koffie met je drinken als jij ideeën hebt hoe we Houten samen mooier kunnen maken.

Griëtte Vonck

raadslid ChristenUnie Houten

fractie@houten.christenunie.nl