• De fractie van de SGP in Houten

    SGP

Drie miljoen uit de politieke spaarpot

Spaargeld is iets om wijs mee om te gaan. Een gemeente zou dat zéker moeten doen. Maar net voor het einde van deze collegeperiode wordt er maar liefst drie miljoen euro (!) uit de spaarpot gehaald. En als we dan kijken wáár het geld heen gaat, zien we dat een deel gaat naar evenementen, een mediacentrum, het culturele veld, en vooral ook de eigen gemeenteorganisatie. Dat is vastgelegd in de perspectiefnota, een document over de grote lijnen voor 2018, waar we voor de vakantie in de gemeenteraad over spraken.

Maar er wordt géén extra geld uitgetrokken voor:

het sociaal domein

het tegengaan van ouderenwerkloosheid

het stimuleren van een leescultuur

verbeteren van groenonderhoud

extra terugdringen inbraken en diefstal

het grote buitenzwembad

de bibliotheek

een fietsverbinding naar de Goyerbrug

Verschillende initiatieven van de SGP om deze punten wél te realiseren kregen geen steun in de gemeenteraad. Het perspectief van het college en de meerderheid van de raad is daarmee niet het perspectief van SGP-Houten.

De grootste teleurstelling ging over het gebrek aan ambitie rond groenonderhoud. Dat laat al jaren te wensen over. Uit heel Houten bereiken ons voorbeelden. Hoezeer medewerkers van het groenonderhoud ook hun best doen, de conclusie is dat het vastgestelde onderhoudsniveau gewoon te laag is. Daarom vroeg de SGP aan de gemeenteraad: wilt u samen met ons de ambitie uitspreken om dit niveau in de toekomst weer te verhogen? Daar kan toch niemand tegen zijn. Tot onze verbazing ging zelfs hiervoor de vlag niet uit.

Als het aan ons ligt, gaat er de komende raadsperiode het nodige veranderen!

Een hartelijke groet van de SGP-fractie, mede namens Pascal Ooms, Jan Henric van Vliet, Mark Prins en Gijs van Leeuwen.

Wouter van den Berg

Fractievoorzitter SGP-Houten

Ps. volg ons ook op Facebook! https://www.facebook.com/sgpgemeentehouten/