• Gerard Zandbergen

    ITH

Donkere wolken boven Fort Honswijk

De raad van de gemeente Houten begon aan een hachelijk avontuur door in september 2016 het grote Fort Honswijk aan te kopen. De fracties van SGP en Inwonerspartij ITH gingen hier niet mee akkoord. Aankopen van forten zien zij niet als een gemeentelijke taak en in de aankoop van Fort Honswijk zagen zij een financieel risico. De koopprijs van één euro mocht dan verleidelijk zijn, maar al bij aankoop was duidelijk dat exploitatie van deze vesting de eerste vijf jaar tekorten zal opleveren. Nadeel gemeente als nieuwe eigenaar: 500.000 euro!

Naar thans blijkt zal exploitatie verliesgevend blijven, ook na eventuele restauratie van het fort. Kosten restauratie: twintig miljoen euro. Rendabel wordt het volgens het college van B & W als met een investering van nog eens vijftien miljoen euro van Fort Honswijk een toeristische topattractie wordt gemaakt met jaarlijks minimaal 100.000 bezoekers. Maar hiertegen rees fel verzet, ook bij de oppositiepartijen in de gemeenteraad. Het duurde even, maar toen kwamen de collegepartijen in beweging om binnenskamers aan een compromis te sleutelen.

Dat hield in dat een stichting, die het fort gaat exploiteren, eerst voor de nodige restauratie-subsidies zal moeten zorgen. Daarnaast zal een jaar lang gepraat worden met inwoners en organisaties over de invulling van het terrein. Maar de stip aan de horizon, de topattractie, wordt daarmee niet uit het oog verloren, zo verklaarde de voorman van D66 in het AD. Tijdens het raadsdebat daarin gesteund door VVD-wethouder Geerdes. De dreiging van Fort Honswijk als topattractie met massale toeloop van toeristen in dat prachtige natuurgebied van Houten blijft dus helaas levensgroot aanwezig!

Gerard Zandbergen

Lijsttrekker ITH

Lijst 2