• VVD Houten

De start van iets moois!

De afgelopen periode sinds de verkiezingen was intensief maar gaf ook veel energie. Eenmaal aan de onderhandelingstafel werd lang en veel gesproken over de ambities die de verschillende partijen willen verwezenlijken. Door vooral te kijken naar elkaars belangen (welk doel wil je eigenlijk bereiken en waarom wil je dat) dan naar eigen standpunten (dit willen wij en daarmee uit) werd voor alle onderwerpen een akkoord bereikt.

Dat we vervolgens ook met inwoners en experts uit de Houtense gemeenschap en de overige raadsfracties over het concept coalitieakkoord gingen praten gaf ook bijzonder veel energie. We kregen veel, zeer bruikbare adviezen. Het akkoord is er beter door geworden: het is een mooi begin van de samenlevingsagenda die we de komende jaren willen gaan opstellen en uitbouwen! We willen daarom ook alle inwoners (waaronder ook de collega raads- en commissieleden) die een bijdrage hebben geleverd aan het aanscherpen van het akkoord enorm bedanken.

Als VVD fractie zijn we erg blij met het onderhandelingsresultaat. Eigenlijk teveel om op te noemen: zo komen er meer betaalbare woningen, een nettere openbare ruimte en verbetering van de bereikbaarheid en veiligheid. Ook zullen de lokale lasten van inwoners omlaag gaan. Voor een tweede windpark hebben we afgesproken dat er voldoende aantoonbaar draagvlak moet zijn. Verder worden duurzaamheidsplannen concreter en gaan deze meer in het teken van energiebesparing en ondernemen staan. Houtense bedrijven en producten zullen altijd betrokken worden bij aanbestedingsprocedures.

Kortom, wij kijken met veel plezier en vertrouwen naar de toekomst waarin we graag samen met iedereen het mooie Houten nog verder gaan versterken! Doet u ook mee?

Eef Stiekema

Fractievoorzitter VVD Houten