• Jan Henric van Vliet, SGP Houten

    SGP Houten

De burger is niet gek

Houtense inwoners verdienen het om gehoord en gezien te worden. Bestuurders moeten uit de comfortabele stoel komen om met de inwoner te praten. Het idee dat wethouders en politici beter zouden weten wat er speelt in onze prachtige gemeente en wat er nodig is om onze gemeente nog mooier te maken dan inwoners zelf, is nonsens. Actief luisteren en meedoen hoort de norm te zijn.

Als SGP-Houten hebben we dat laten zien bij ondermeer Fort Honswijk, bouwplannen in Den Oord, recreatieplannen in Tull en 't Waal en de openstelling van het buitenzwembad. Ook betrekken we inwoners online via Facebook. Een duidelijk voorbeeld hiervan was onze peiling afgelopen najaar over 100.000 euro vrije ruimte in de gemeentebegroting. Maar liefst 550 stemmen werden uitgebracht. Stemmen op het bestrijden van eenzaamheid, openstelling van het buitenzwembad, verhogen van de kwaliteit van het groenonderhoud en verlaging van de OZB. Omdat ú zich heeft laten horen heeft SGP-Houten de tweede golfkar, die ouderen en mensen met een mobiliteitsbeperking door Houten vervoert en hiermee eenzaamheid tegengaat, samen met de hele gemeenteraad kunnen realiseren.

SGP-Houten is een jonge, energieke en vooruitstrevende lokale partij die opkomt voor de belangen van alle Houtenaren. Ik zet mij met veel enthousiasme, toewijding en plezier als commissielid in, zowel binnen als buiten het gemeentehuis, om juist deze uitgangspunten in praktijk te brengen. Ik vind dit belangrijk omdat inwoners, die niet direct bij de politiek betrokken zijn, wel beschikken over kennis en deskundigheid en zorgen voor draagvlak. Iedere inwoner is waardevol en verdient het daarom gezien en gehoord te worden.

SGP-Houten is dus bij uitstek de partij die juist ook luistert wanneer de verkiezingen áchter ons liggen. Ook bij complexe onderwerpen. Als volksvertegenwoordigers zitten wij er voor u. Persoonlijk ga ik graag actief met u in gesprek. Immers, de burger is niet gek.

Jan Henric van Vliet, commissielid SGP-Houten

U kunt mij bereiken via janhenric@hotmail.com of 06-28825395.

Volg SGP-Houten ook via facebook.com/sgpgemeentehouten en onze website www.sgp-houten.nl