• Marian Aanen

    Karen Machielsen

De boeren: geef ze onze waardering!

De afgelopen weken was er veel aandacht voor de boeren: niet alleen door de demonstratie in Den Haag maar ook door advertenties in landelijke kranten die uitdragen dat men trots is op onze boeren. En terecht!

De inspiratie voor deze column had ik al voor dit alles. Mijn broer heeft zijn boerderij nog steeds op de plek waar mijn ouders en voorouders al vanaf 1530 boerden. Telkens weer gaan mijn haren overeind staan als er ongenuanceerd en negatief over de boer wordt gepraat of geschreven. Boeren vervullen een sleutelrol in ons land! Zij zorgen voor veilig en vers voedsel: dichtbij. Door het vakmanschap van de boeren, de hoge kwaliteit van de grond, de Universiteit van Wageningen als gids als het gaat om agrarische ontwikkelingen, kunnen ze zelfs veel méér en veel efficiënter produceren dan elders in de wereld. Zo leveren zij een belangrijke bijdrage aan voldoende voedsel voor iedereen. Veel innovatie – denk bijvoorbeeld aan zonne- en windenergie– begint bij de boeren die meer dan wie dan ook hun nek durven uitsteken, juist omdat hun beroep hun passie is.

Daarnaast zijn boeren vaak ook natuurbeheerder. Dat kunnen zij beter en goedkoper dan gemeenten, provincies of instanties zoals Staatsbosbeheer. Boeren doen het er veelal gratis bij! Zo onderhoudt mijn broer de grienden en wilgen op en om zijn weiland zelf, samen met vrienden en bekenden. Wat het kost? Een kop koffie! En naast dat het nuttig en noodzaak is, levert het saamhorigheid en gezelligheid op.

Boer zijn betekent ook blijven vernieuwen en investeringen doen die vaak niemand aandurft. Boeren zorgen dus niet alleen voor onze primaire levensbehoeften zoals voedsel en energie, maar ook voor landschap, recreatie en werk.

Laten we er daarom voor oppassen om steeds weer – en vooral - naar de boeren te wijzen als het gaat om klimaatproblematiek en stikstofreductie. Natuurlijk valt er nog veel te verbeteren, maar ga zeker niet roepen dat boeren maar beter kunnen stoppen of de helft van de veestapel moeten wegdoen. Laten we hun vermogen om te innoveren benutten en hen daarin juist steunen!

Marian Aanen,
raadslid CDA

.