• Marjolein Thijse

Armoedebeleid

In Houten is meer armoede dan we denken. Dan gaat het om mensen die op de één of andere manier financieel in zwaar weer zijn gekomen. Omdat het tegen zat. Dat heeft gevolgen voor je hele bestaan en geeft veel stress. Er zijn wel allerlei regelingen, maar daar moet je de weg in kunnen vinden. Nog los van het feit dat het heel lastig is hardop te zeggen dat je niet rond komt en hulp nodig hebt.

Het armoedebeleid staat binnenkort op de agenda van de gemeente.

Wat is eigenlijk armoede? En kan ik me daar in verplaatsen als ik een beleidsplan lees?

Want een goed plan begint bij de mensen over wie het gaat.

In gesprek met hen hoor ik dat je overal buiten komt te staan. Veel kinderen die in armoede opgroeien ervaren uitsluiting en schaamte, omdat ze niet overal aan mee kunnen doen, niet mee kunnen op schoolreisje of bedanken voor een feestje omdat ze geen cadeautje kunnen betalen.

Schuldhulpverlening: heel goed dat het er is, maar hoe moeilijk is het dat je de regie kwijt bent.

Al luisterend realiseer me dat het mij net zo goed had kunnen gebeuren.

Solidariteit is een belangrijk uitgangspunt van het CDA. Mensen die op de armoedegrens leven hebben vaak meerdere problemen. Wij vinden dat die mensen moeten worden geholpen bij het oplossen van hun problemen. Ze moeten weerbaar gemaakt worden. Bijvoorbeeld door goede schuldhulpverlening of goede verslavingszorg, of door hulp te bieden bij het vinden van passend werk. Organisaties als de Voedselbank, kerken en stichting Leergeld leveren een belangrijke bijdrage.

Wat willen we in het beleid zien?

Preventie is belangrijk, dat voorkomt grotere problemen. Regelingen eenvoudiger maken, extra aandacht voor kinderen en passende hulp. Mensen die naar je luisteren om samen oplossingen te zoeken.

Willy Boersma

raadslid CDA

willyboersma@cdahouten.nl