• Wouter van den Berg

    SGP Houten

50.000!

Het zal niet lang meer duren of Houten schrijft zijn 50.000ste inwoner in. En dat is iets om te vieren! Oudere Houtenaren weten zich vaak nog goed de tijd te herinneren dat Houten nog 5.000 inwoners telde, zo'n 50 jaar geleden.

Wat is er sinds die tijd veel veranderd. Het Oude Dorp werd omringd door Houten-Noord, en later kwam Houten-Zuid erbij. Twee grote groeitaken. Veel ruimte voor groen, een bijzondere infrastructuur, laagbouw en mooie woningen. In het huidige Houten kennen we elkaar, is er veel onderlinge betrokkenheid en meeleven. De structuur en de schaal van Houten past bij wie we zijn, ons Houtens DNA.

Het is dus ook geweldig dat we in dát Houten binnenkort de 50.000ste Houtenaar mogen verwelkomen. Omdat het een unieke gebeurtenis is hoort daar ook bij dat we dat met elkaar vieren. Wat zullen we de 50.000ste Houtenaar cadeau geven? Minstens een eigen straatnaam toch.

Eigenlijk verdienen we allemaal wel een cadeau. En laten we dat dan koppelen aan de opgave om duurzamer te gaan leven. Een mooi park erbij? Iedereen een zonnepaneel? Ik ben benieuwd wat het gaat worden!

Tegelijk roept het stijgende inwoneraantal van Houten ook vragen op. Wat zijn de grenzen aan de Houtense groei? Hoeveel woningen willen en kunnen we er nog bij hebben? Dat gesprek moeten we met elkaar aangaan, omdat deze discussie alles te maken heeft met het DNA van Houten.

De tijd van grote groeitaken voor mensen uit de regio en ver daarbuiten ligt achter ons. De woningnood is echter wel hoog, en daarom moeten we wat SGP-Houten betreft heel gericht bouwen voor doelgroepen zoals onze Houtense jongeren en ouderen. Bouwen op een manier die aansluit bij het karakter en de schaal van Houten.

Wouter van den Berg
Fractievoorzitter SGP-Houten

Ps. Welk cadeau vindt u dat Houten aan de 50.000ste Houtenaar moet geven? En aan heel Houten? Laat het weten via wvdberg@sgp-houten.nl