• Burgemeester Wouter de Jong

    Gemeente Houten

20 maart: Verkiezingen!

Volgende week zijn er weer verkiezingen. Dit keer voor de provincie en het waterschap. Een kans om uw stem te laten horen en invloed uit te oefenen. En dat heeft zin. Allereerst natuurlijk omdat we dankbaar mogen zijn dat we in een echte democratie wonen. Een land waar de stem van de burger telt. En dat is ook echt zo. Uit onderzoek blijkt dat verschuivingen in de politieke voorkeuren van inwoners al snel leiden tot nieuwe partijen die snel groeien en invloed uitoefenen. En ja, Nederland is een land van veel partijen, waar niemand de absolute meerderheid heeft. En waar partijen compromissen moeten sluiten. Ik zie dat alleen maar als een voordeel. Er komt matiging uit voort. We zien in andere landen waartoe sterke polarisatie tussen een beperkt aantal partijen kan leiden. Tot verlamming, soms zelfs tot aantasting van vrijheden en rechten van minderheden en de media. Gelukkig hebben we in Nederland een sterke rechtsstaat en een dynamische democratie. En ook bij de komende verkiezingen gaat het ergens over. Woningbouw, duurzame energie, landschapsbehoud, aanpassing aan een veranderend klimaat – actuele vraagstukken. Provincie en waterschap doen er toe. Ik zeg: ga stemmen op 20 maart!

Burgemeester Wouter de Jong