• Voor windpark Goyerbrug is een nieuwe m.e.r.-aanvraag ingediend.

    Martin Monkel

Beoordeling windpark Goyerbrug

HOUTEN Eind juni 2018 heeft de initiatiefnemer, Ruben Berendts, voor het windpark bij de Goyerbrug een verzoek ingediend bij de gemeente Houten voor een zogenaamd 'm.e.r.-beoordeling' (milieu effect rapportage). Op 28 augustus heeft hij deze aanvraag op verzoek van de gemeente Houten aangevuld.
Op 21 november jl. heeft Berendts de aanmeldingsnotitie ingetrokken. Gelijktijdig heeft hij een nieuw m.e.r.- beoordeling Windpark Goyerbrug ingediend.

ONTWIKKELING Het indienen van een nieuwe aanvraag heeft te maken met ontwikkelingen op het gebied van een nieuw type windmolen. Dit type is een verbeterde versie van een van de door Berendts onderzochte windturbines. Uiterlijk is deze verbeterde versie identiek aan zijn voorganger, maar door een ander 'binnenwerk' is dit nieuwe type stiller en de turbine heeft een groter vermogen. Berendts wil deze nieuwe turbine gebruiken voor het windpark Goyerbrug.
Met de (nieuwe) aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling Windpark Goyerbrug start de procedure voor een m.e.r.-beslissing opnieuw. Daar staat in principe zes weken voor.

PROCEDURE Het college verwacht in de eerste helft van januari 2019 de m.e.r.-beslissing te nemen. Dit besluit zal zo snel mogelijk daarna bekend worden gemaakt.  De initiatiefnemer heeft aangekondigd direct na de m.e.r.-beslissing de aanvraag voor een omgevingsvergunning in te dienen. Voor de besluitvorming hierover staat 26 weken (uitgebreide procedure), eenmalig te verlengen met 6 weken. Onderdeel van de uitgebreide procedure is het ontwerpbesluit, waarop belanghebbenden een zienswijze kenbaar kunnen maken. Zowel voor het ontwerpbesluit als voor het uiteindelijke besluit is een verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad nodig.