• Onder de roerige geschiedenis van het windpark aan de Veerwagenweg wordt een streep gezet.

    Sven Verbeek

Toch draaiproef met windmolens

HOUTEN Gisteravond heeft de gemeenteraad besloten dat er toch een draaiproef moet komen met de windmolens langs het Amsterdam-Rijnkanaal. Eerder werd van een proef afgezien, omdat een externe bemiddelaar de omwonenden uit de wijken De Polders en De Waters en van de Veerwagenweg daarvoor niet warm kreeg.

Het voorstel van het college van B en W om het dossier te sluiten stuitte op politieke weerstand. Tijdens de raadsvergadering van donderdagavond 6 juli kwam GroenLinks met een voorstel om aan Eneco te vragen de proef alsnog uit te voeren. Hilde de Groot (GL): "De uitkomsten van die proef zijn belangrijk om het bestuurlijk proces volledig te doorlopen. Ik vind het persoonlijk moeilijk het dossier zonder deze informatie te moeten sluiten. Een groot deel van de raad is het met mij eens." Dat bleek ook, want alleen inwonerspartij ITH stemde tegen het voorstel. Willem Zandbergen (ITH): "We hadden liever eerst de omwonenden nog eens gehoord, voordat we met een proef instemmen."

Met de proef wil de raad laten onderzoeken of een aangepast draaiprogramma minder overlast veroorzaakt dan het huidige draaiprogramma. Ook zou een aangepast programma de opbrengst van de molens kunnen vergroten. Die staan vanwege de maatwerkvoorschriften nu vaak stil, terwijl de turbines in Nieuwegein op steenworp afstand wel volop in bedrijf zijn.