• Kleuters op B.S. Ridderspoor krijgen muziekles van een vakdocent van het HMC.

    Agnes Corbeij
  • Groep 4 van basisschool St Michiel kreeg les van Ester Craje, van het Houtens muziek collectief.

    St Michiel

Muziek krijgt voorrang

HOUTEN/SCHALKWIJK De leerlingen van Ridderspoor en St Michiel hebben afgelopen schooljaar ondervonden hoe muziekles op school een kwaliteitsimpuls kan krijgen. Dat gebeurde met subsidie van het Rijk.

Agnes Corbeij

Vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is sinds het huidige schooljaar geld beschikbaar voor muziekonderwijs. Minister Jet Bussemaker wil dat op alle basisscholen in Nederland vanaf 2020 muziek weer vanzelfsprekend is. Bussemaker: "Muziek is van en voor iedereen. Iedereen moet zijn of haar talenten kunnen ontdekken, leren luisteren en vooral leren samen spelen. Kinderen kunnen daar de rest van hun leven veel plezier van hebben."

Afgelopen jaar maakten al meer dan 1000 scholen gebruik van de subsidie van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Komend schooljaar komen daar in de provincie Utrecht weer 41 scholen bij. In Houten hebben basisschool Ridderspoor en basisschool St Michiel in Schalkwijk afgelopen jaar ervaring opgedaan met deze regeling. Zij zijn er zeer tevreden over en zijn ervan overtuigd dat de tijdelijke subsidie bijdraagt aan een duurzame verbetering van muziekles op school.

Op basisschool Ridderspoor pakte directeur Maarten Tromp dit voortvarend op. Tromp is naast zijn werk ontzettend veel bezig met muziek, speelt in verschillende bands en was zelfs gitaarleraar voordat hij in Houten kwam werken. Er moest iets gebeuren, aldus Tromp. "Toen ik kwam, was het muziekonderwijs echt slecht. De sport was aardig goed ingericht, met Houten Beweegt. Er werd ook al veel aan theater en dans gedaan, de school is gericht op talenten van onze leerlingen. Maar de muziek kwam er bekaaid af."

Op basisschool St Michiel geldt hetzelfde. Directeur Judith van Eck: "Voor de subsidie gaven de leerkrachten zelf muziekles. Collega's gaven zelf aan dat ze hier relatief weinig vaardigheden voor hadden." Toch wil de school niet alleen de cognitieve talenten van de kinderen ontwikkelen.

Bovendien is de sociale functie van muziek belangrijk, aldus Van Eck: "Muziek draagt bij aan plezier en aan de groepsvorming en sociale ontwikkeling. Met muziek maken leren kinderen immers naar elkaar luisteren en samen te werken. Tot slot is bewezen dat muziek een ander deel van de hersenen stimuleert wat een positief effect heeft op het cognitieve leren."

Hoe de scholen de subsidie besteden, is te lezen in een groot artikel in de papieren versie van het Houtens Nieuws van deze week.