• Pastoor Fred Hogenelst feliciteert Ko nadat hij de onderscheiding aan Ko heeft uitgereikt

  John van Amerongen
 • Pastoor Fred Hogenelst spelt bij Ko de onderscheiding op. feliciteert Ko nadat hij de onderscheiding aan Ko heeft uitgereikt

  John van Amerongen
 • Pastoor Fred Hogenelst feliciteert Ko nadat hij de onderscheiding aan Ko heeft uitgereikt

  John van Amerongen
 • Ko toont de medaille van de onderscheiding die hij zojuist ontving

  John van Amerongen
 • Ko Vernooij met de medaille op zijn borst.

  John van Amerongen

Ko Vernooij krijgt hoge pauselijke onderscheiding

HOUTEN Ko Vernooij ontving zondag 10 september  de hoge pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice (Latijn, Voor Kerk en Paus). De onderscheiding werd tijdens de eucharistieviering op startzondag, de start van een nieuw kerkelijk seizoen, uitgereikt door pastoor Fred Hogenelst. De laatste keer dat deze onderscheiding in Houten werd uitgereikt is 20 jaar geleden. Toen viel de eer te beurt aan mevrouw Bep Schols-van Lievenoogen.

John van Amerongen

De Pro Ecclesia medaille wordt uitgereikt aan katholieke gelovigen die zich gedurende ten minste 25 jaar verdienstelijk hebben gemaakt voor het katholieke geloof of de Kerk. Het is het hoogste ereteken dat een leek (vrijwilliger) kan ontvangen van de Paus. Een bekende Nederlandse drager was de kunstenaar Toon Hermans.De heer Vernooij beheert al bijna 25 jaar het parochiële kerkhof achter de parochiekerk, waarvan hij de laatste 10 jaar ook het administratief beheer voert. Hij motiveert zijn werkgroep van vrijwilligers voor het onderhoud van kerkhof en de tuinen, maar regelmatig ook  voor allerlei andere onderhoudswerkzaamheden in en rondom kerk en pastorie. Ko maakte begin jaren negentig vijf jaar deel uit van de Parochievergadering. In deze vergadering werkte hij mee aan een nieuwe bestuursvorm van de parochie Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming. Ko is sinds 1956 lid van verschillende kerkkoren en heeft hierbij diverse bestuurlijke functies vervuld. Vanaf 1956 tot heden is de heer Vernooij lid van het parochieel zangkoor St. Caecilia. Vanaf 1967 tot 1980 was de heer Vernooij vicevoorzitter van dat dames- en herenkoor. Van 1980 tot 1988 en in 2004 - 2005 was hij voorzitter van dat parochiële zangkoor St. Caecilia. In 1972 was hij de oprichter van het commiskoor. Van 1998 tot 2007 werd het St. Caeciliakoor in het Liturgisch Beraad vertegenwoordigd door de heer Vernooij. Vanaf de oprichting in 1963 was de heer Vernooij lid van het koor Schola Cantorum. In 2016 ontving Ko ter gelegenheid van zijn 60-jarig jubileum bij het zangkoor St. Caecilia de gouden Gregorius Eremedaille. Deze werd verstrekt door de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging, die liturgische muziek en kerkmuziek in de geest van de kerkelijke voorschriften wil bevorderen.