• Peren hoger in de boom in een boomgaard

    John van Amerongen

Gemeente ontvangt meldingen geluidshinder knallen fruittelers  

HOUTEN Bij de gemeente Houten zijn afgelopen week meldingen binnengekomen van geluidhinder door knalapparaten. Dat zijn machines die fruittelers inzetten om vogels te verjagen.

John van Amerongen

De meldingen zijn voor de gemeente aanleiding om nog eens te wijzen op de regels die sinds 2011 in de gemeente gelden voor het gebruik van knalapparaten. Ze zijn te vinden op www.houten.nl/knal. Zo mogen de knalapparaten niet in werking zijn voor 07:00 uur 's ochtends of na 19:00 uur 's avonds en mag de knalfrequentie maximnaal zes keer per uur zijn.

Wanneer mensen vinden dat een teler zich niet aan de regels houdt en wanneer zij van mening zijn dat zij hinder ondervinden, dus overlast ervaren, dan kunnen mensen dit melden bij het meldpunt openbare ruimte van de gemeente Houtenmet het formulier op houten.nl.

Wanneer er sprake is van spoed, dan kunnen mensen bellen met 030-6392101. Dit nummer is ook 's avonds en in het weekend bereikbaar.