• Eerste WhatsApp preventie bord geplaatst.

    John van Amerongen

Eerste WhatsApp Buurtpreventie bord

HOUTEN Het eerste WhatsApp Buurtpreventie bord is maandag geplaatst bij de inprikker naar de Mossen. De laatste tijd kreeg de gemeente steeds vaker verzoeken om Buurtpreventieborden te plaatsen. Bewoners van een wijk kunnen op die manier laten zien dat de bewoners van zo'n wijk oplettende inwoners zijn en direct 1-1-2 bellen als zij een verdachte situatie zien. WhatsApp is een applicatie om berichten, bestanden en foto's met elkaar uit te wisselen. In een WhatsApp-groep kunnen maximaal 256 deelnemers aangemeld worden en kan gebruikt worden als een vorm van buurtpreventie. Via de groep wisselen de bewoners van een bepaalde wijk onderling makkelijk en snel informatie uit, bijvoorbeeld bij verdachte personen/verdacht gedrag of een verdachte situatie. Het verhoogt het veiligheidsgevoel bij veel inwoners. De politie en de gemeente werken graag mee aan het bevorderen en instellen van preventieprojecten, voorwaarde is dat circa 30% van de wijkbewoners hieraan meedoet. Jeroen Balk (bewoner van de Mossen) heeft een groot aantal bewoners van de wijk enthousiast gemaakt om mee te doen en voldoet dus ruim aan de dekkingsgraad van 30%. De politie benadrukt dat het van belang is om eerst 112 te bellen en dan te appen.