• Gerard Zandbergen (ITH)

Hoe een fusie met Wijk bij Duurstede mislukte!

Samen sta je sterker en twee weten meer dan één. Hiervan uitgaande, ging het college van B&W van Houten voortvarend aan de slag met het verzoek van Wijk bij Duurstede tot samenwerking. Al snel werd besloten tot een ambtelijke fusie. Dat zou namelijk de meeste opbrengsten opleveren.

Maar zo logisch was deze fusie met Wijk bij Duurstede niet. Houten kent namelijk een duidelijke oriëntatie naar de stadsregio, waar Wijk bij Duurstede juist samenwerking zoekt met het zuidoosten van Utrecht. Werkzaamheden in het sociale domein zijn daar een voorbeeld van. Daarnaast bleek de ambtelijke organisatie van Wijk bij Duurstede zwak te zijn en de middelen beperkt.

Toch wilde het college eind vorig jaar de fusie per 1 januari 2018 doorzetten. Het voorstel van Inwonerspartij Toekomst Houten (ITH) om eerst een second opinion uit te laten voeren of de fusie wel de gewenste opbrengsten zou opleveren, leek de burgemeester onnodig. De raad volgde hem daarin. Een partij schamperde zelfs dat ITH beren op haar weg zag.

Maar nog geen halfjaar later dreigde de fusie uit te lopen op een fiasco. De opbrengsten vielen zwaar tegen en de kosten liepen met bijna 6 miljoen euro gierend uit de hand. Mede veroorzaakt doordat geen rekening was gehouden met een afkoopsom van 2,7 miljoen euro! Te betalen aan de Regionale ICT-Dienst Utrecht omdat Wijk bij Duurstede vanwege de fusie deze Regionale Dienst moest verlaten.

En nog wilde het college van geen wijken weten. Een maand lang, maar toen viel het doek. Dit drie jaar durend fusieproces heeft beide gemeenten veel geld gekost. Geld dat een betere bestemming had verdiend!

Gerard Zandbergen

Fractievoorzitter Inwonerspartij

Toekomst Houten (ITH)